Flexion:żyć

żyć (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu żyć
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
żyć Kasus Singular
Nominativ mianownik życie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz życia
Dativ celownik życiu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik życie
Instrumental narzędnik życiem
żyjąc Lokativ miejscownik życiu
Vokativ wołacz życie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
żyję będę żyć
żyjesz będziesz żyć żyj
żyje będzie żyć niech żyje
żyjemy będziemy żyć żyjmy
żyjecie będziecie żyć żyjcie
żyją będą żyć niech żyją
żyje się będzie się żyć niech żyje się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę żył będę żyła
będziesz żył będziesz żyła
będzie żył będzie żyła będzie żyło
będziemy żyli będziemy żyły
będziecie żyli będziecie żyły
będą żyli będą żyły
będzie żyto
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
żyłem żyłam
żyłeś żyłaś
żył żyła żyło
żyliśmy żyłyśmy
żyliście żyłyście
żyli żyły
żyto/żyło się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
żyłem był żyłam była
żyłeś był żyłaś była
żył był żyła była żyło było
żyliśmy byli żyłyśmy były
żyliście byli żyłyście były
żyli byli żyły były
żyto było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
żyłbym żyłabym
żyłbyś żyłabyś
żyłby żyłaby żyłoby
żylibyśmy żyłybyśmy
żylibyście żyłybyście
żyliby żyłyby
żyłoby się/żyto by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym żył byłabym żyła
byłbyś żył byłabyś żyła
byłby żył byłaby żyła byłoby żyło
bylibyśmy żyli byłybyśmy żyły
bylibyście żyli byłybyście żyły
byliby żyli byłyby żyły
byłoby żyło się/ byłoby żyto
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ żyjący żyjąca żyjące żyjący żyjące
Genitiv żyjącego żyjącej żyjącego żyjących
Dativ żyjącemu żyjącej żyjącemu żyjącym
Akkusativ żyjącego żyjący żyjącą żyjące żyjących żyjące
Instrumental żyjącym żyjącą żyjącym żyjącymi
Lokativ żyjącym żyjącej żyjącym żyjących
Vokativ żyjący żyjąca żyjące żyjący żyjące