Babel
erz Daar/dii rèdt Aarzgebèrgsch vun Oofong oo. ’s is de muderschbrooch vunne(r).
erz-2 E bisl Aarzgebèrgsch koo er fei schuu, oower viil iim musser aa nuch.
erz-1 Wos daar on Aarzgebèrgsch rèdt, koo mer gedruusd in der bfeif raang.