Институт за български език: Речник на българския език, „Ref-РБЕ