Flexion:wiedzieć

wiedzieć (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu wiedzieć
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
wiedzieć Kasus Singular
Nominativ mianownik wiedzenie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz wiedzenia
Dativ celownik wiedzeniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik wiedzenie
Instrumental narzędnik wiedzeniem
wiedząc Lokativ miejscownik wiedzeniu
Vokativ wołacz wiedzenie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
wiem będę wiedzieć
wiesz będziesz wiedzieć wiedz
wie będzie wiedzieć niech wie
wiemy będziemy wiedzieć wiedzmy
wiecie będziecie wiedzieć wiedzcie
wiedzą będą wiedzieć niech wiedzą
wie się będzie się wiedzieć niech wie się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę wiedział będę wiedziała
będziesz wiedział będziesz wiedziała
będzie wiedział będzie wiedziała będzie wiedziało
będziemy wiedzieli będziemy wiedziały
będziecie wiedzieli będziecie wiedziały
będą wiedzieli będą wiedziały
będzie wiedziano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
wiedziałem wiedziałam
wiedziałeś wiedziałaś
wiedział wiedziała wiedziało
wiedzieliśmy wiedziałyśmy
wiedzieliście wiedziałyście
wiedzieli wiedziały
wiedziano/wiedziało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
wiedziałem był wiedziałam była
wiedziałeś był wiedziałaś była
wiedział był wiedziała była wiedziało było
wiedzieliśmy byli wiedziałyśmy były
wiedzieliście byli wiedziałyście były
wiedzieli byli wiedziały były
wiedziano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
wiedziałbym wiedziałabym
wiedziałbyś wiedziałabyś
wiedziałby wiedziałaby wiedziałoby
wiedzielibyśmy wiedziałybyśmy
wiedzielibyście wiedziałybyście
wiedzieliby wiedziałyby
wiedziałoby się/wiedziano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym wiedział byłabym wiedziała
byłbyś wiedział byłabyś wiedziała
byłby wiedział byłaby wiedziała byłoby wiedziało
bylibyśmy wiedzieli byłybyśmy wiedziały
bylibyście wiedzieli byłybyście wiedziały
byliby wiedzieli byłyby wiedziały
byłoby wiedziało się/ byłoby wiedziano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ wiedzący wiedząca wiedzące wiedzący wiedzące
Genitiv wiedzącego wiedzącej wiedzącego wiedzących
Dativ wiedzącemu wiedzącej wiedzącemu wiedzącym
Akkusativ wiedzącego wiedzący wiedzącą wiedzące wiedzących wiedzące
Instrumental wiedzącym wiedzącą wiedzącym wiedzącymi
Lokativ wiedzącym wiedzącej wiedzącym wiedzących
Vokativ wiedzący wiedząca wiedzące wiedzący wiedzące