Flexion:widzieć

widzieć (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu widzieć
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
widzieć Kasus Singular
Nominativ mianownik widzenie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz widzenia
Dativ celownik widzeniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik widzenie
Instrumental narzędnik widzeniem
widząc Lokativ miejscownik widzeniu
Vokativ wołacz widzenie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
widzę będę widzieć
widzisz będziesz widzieć widź
widzi będzie widzieć niech widzi
widzimy będziemy widzieć widźmy
widzicie będziecie widzieć widźcie
widzą będą widzieć niech widzą
widzi się będzie się widzieć niech widzi się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę widział będę widziała
będziesz widział będziesz widziała
będzie widział będzie widziała będzie widziało
będziemy widzieli będziemy widziały
będziecie widzieli będziecie widziały
będą widzieli będą widziały
będzie widziano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
widziałem widziałam
widziałeś widziałaś
widział widziała widziało
widzieliśmy widziałyśmy
widzieliście widziałyście
widzieli widziały
widziano/widziało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
widziałem był widziałam była
widziałeś był widziałaś była
widział był widziała była widziało było
widzieliśmy byli widziałyśmy były
widzieliście byli widziałyście były
widzieli byli widziały były
widziano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
widziałbym widziałabym
widziałbyś widziałabyś
widziałby widziałaby widziałoby
widzielibyśmy widziałybyśmy
widzielibyście widziałybyście
widzieliby widziałyby
widziałoby się/widziano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym widział byłabym widziała
byłbyś widział byłabyś widziała
byłby widział byłaby widziała byłoby widziało
bylibyśmy widzieli byłybyśmy widziały
bylibyście widzieli byłybyście widziały
byliby widzieli byłyby widziały
byłoby widziało się/ byłoby widziano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ widzący widząca widzące widzący widzące
Genitiv widzącego widzącej widzącego widzących
Dativ widzącemu widzącej widzącemu widzącym
Akkusativ widzącego widzący widzącą widzące widzących widzące
Instrumental widzącym widzącą widzącym widzącymi
Lokativ widzącym widzącej widzącym widzących
Vokativ widzący widząca widzące widzący widzące
Präteritum Passiv
przeszły bierny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ widziany widziana widziane widziani widziane
Genitiv widzianego widzianej widzianego widzianych
Dativ widzianemu widzianej widzianemu widzianym
Akkusativ widzianego widziany widzianej widziane widzianych widziane
Instrumental widzianym widzianą widzianym widzianymi
Lokativ widzianym widzianej widzianym widzianych
Vokativ widziany widziana widziane widziani widziane