Flexion:szukać

szukać (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu szukać
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
szukać Kasus Singular
Nominativ mianownik szukanie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz szukania
Dativ celownik szukaniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik szukanie
Instrumental narzędnik szukaniem
szukając Lokativ miejscownik szukaniu
Vokativ wołacz szukanie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
szukam będę szukać
szukasz będziesz szukać szukaj
szuka będzie szukać niech szuka
szukamy będziemy szukać szukajmy
szukacie będziecie szukać szukajcie
szukają będą szukać niech szukają
szuka się będzie się szukać niech szuka się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę szukał będę szukała
będziesz szukał będziesz szukała
będzie szukał będzie szukała będzie szukało
będziemy szukali będziemy szukały
będziecie szukali będziecie szukały
będą szukali będą szukały
będzie szukano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
szukałem szukałam
szukałeś szukałaś
szukał szukała szukało
szukaliśmy szukałyśmy
szukaliście szukałyście
szukali szukały
szukano/szukało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
szukałem był szukałam była
szukałeś był szukałaś była
szukał był szukała była szukało było
szukaliśmy byli szukałyśmy były
szukaliście byli szukałyście były
szukali byli szukały były
szukano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
szukałbym szukałabym
szukałbyś szukałabyś
szukałby szukałaby szukałoby
szukalibyśmy szukałybyśmy
szukalibyście szukałybyście
szukaliby szukałyby
szukałoby się/szukano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym szukał byłabym szukała
byłbyś szukał byłabyś szukała
byłby szukał byłaby szukała byłoby szukało
bylibyśmy szukali byłybyśmy szukały
bylibyście szukali byłybyście szukały
byliby szukali byłyby szukały
byłoby szukało się/ byłoby szukano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ szukający szukająca szukające szukający szukające
Genitiv szukającego szukającej szukającego szukających
Dativ szukającemu szukającej szukającemu szukającym
Akkusativ szukającego szukający szukającą szukające szukających szukające
Instrumental szukającym szukającą szukającym szukającymi
Lokativ szukającym szukającej szukającym szukających
Vokativ szukający szukająca szukające szukający szukające
Präteritum Passiv
przeszły bierny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ szukany szukana szukane szukani szukane
Genitiv szukanego szukanej szukanego szukanych
Dativ szukanemu szukanej szukanemu szukanym
Akkusativ szukanego szukany szukanej szukane szukanych szukane
Instrumental szukanym szukaną szukanym szukanymi
Lokativ szukanym szukanej szukanym szukanych
Vokativ szukany szukana szukane szukani szukane