Flexion:jechać

jechać (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu jechać
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
jechać Kasus Singular
Nominativ mianownik jechanie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz jechania
Dativ celownik jechaniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik jechanie
Instrumental narzędnik jechaniem
jadąc Lokativ miejscownik jechaniu
Vokativ wołacz jechanie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
jadę będę jechać
jedziesz będziesz jechać jedź
jedzie będzie jechać niech jedzie
jedziemy będziemy jechać jedźmy
jedziecie będziecie jechać jedźcie
jadą będą jechać niech jadą
jedzie się będzie się jechać niech jedzie się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę jechał będę jechała
będziesz jechał będziesz jechała
będzie jechał będzie jechała będzie jechało
będziemy jechali będziemy jechały
będziecie jechali będziecie jechały
będą jechali będą jechały
będzie jechano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
jechałem jechałam
jechałeś jechałaś
jechał jechała jechało
jechaliśmy jechałyśmy
jechaliście jechałyście
jechali jechały
jechano/jechało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
jechałem był jechałam była
jechałeś był jechałaś była
jechał był jechała była jechało było
jechaliśmy byli jechałyśmy były
jechaliście byli jechałyście były
jechali byli jechały były
jechano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
jechałbym jechałabym
jechałbyś jechałabyś
jechałby jechałaby jechałoby
jechalibyśmy jechałybyśmy
jechalibyście jechałybyście
jechaliby jechałyby
jechałoby się/jechano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym jechał byłabym jechała
byłbyś jechał byłabyś jechała
byłby jechał byłaby jechała byłoby jechało
bylibyśmy jechali byłybyśmy jechały
bylibyście jechali byłybyście jechały
byliby jechali byłyby jechały
byłoby jechało się/ byłoby jechano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ jadący jadąca jadące jadący jadące
Genitiv jadącego jadącej jadącego jadących
Dativ jadącemu jadącej jadącemu jadącym
Akkusativ jadącego jadący jadącą jadące jadących jadące
Instrumental jadącym jadącą jadącym jadącymi
Lokativ jadącym jadącej jadącym jadących
Vokativ jadący jadąca jadące jadący jadące