Flexion:jeździć

jeździć (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu jeździć
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
jeździć Kasus Singular
Nominativ mianownik jeżdżenie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz jeżdżenia
Dativ celownik jeżdżeniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik jeżdżenie
Instrumental narzędnik jeżdżeniem
jeżdżąc Lokativ miejscownik jeżdżeniu
Vokativ wołacz jeżdżenie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
jeżdżę będę jeździć
jeździsz będziesz jeździć jeźdź
jeździ będzie jeździć niech jeździ
jeździmy będziemy jeździć jeźdźmy
jeździcie będziecie jeździć jeźdźcie
jeżdżą będą jeździć niech jeżdżą
jeździ się będzie się jeździć niech jeździ się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę jeździł będę jeździła
będziesz jeździł będziesz jeździła
będzie jeździł będzie jeździła będzie jeździło
będziemy jeździli będziemy jeździły
będziecie jeździli będziecie jeździły
będą jeździli będą jeździły
będzie jeżdżono
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
jeździłem jeździłam
jeździłeś jeździłaś
jeździł jeździła jeździło
jeździliśmy jeździłyśmy
jeździliście jeździłyście
jeździli jeździły
jeżdżono/jeździło się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
jeździłem był jeździłam była
jeździłeś był jeździłaś była
jeździł był jeździła była jeździło było
jeździliśmy byli jeździłyśmy były
jeździliście byli jeździłyście były
jeździli byli jeździły były
jeżdżono było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
jeździłbym jeździłabym
jeździłbyś jeździłabyś
jeździłby jeździłaby jeździłoby
jeździlibyśmy jeździłybyśmy
jeździlibyście jeździłybyście
jeździliby jeździłyby
jeździłoby się/jeżdżono by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym jeździł byłabym jeździła
byłbyś jeździł byłabyś jeździła
byłby jeździł byłaby jeździła byłoby jeździło
bylibyśmy jeździli byłybyśmy jeździły
bylibyście jeździli byłybyście jeździły
byliby jeździli byłyby jeździły
byłoby jeździło się/ byłoby jeżdżono
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ jeżdżący jeżdżąca jeżdżące jeżdżący jeżdżące
Genitiv jeżdżącego jeżdżącej jeżdżącego jeżdżących
Dativ jeżdżącemu jeżdżącej jeżdżącemu jeżdżącym
Akkusativ jeżdżącego jeżdżący jeżdżącą jeżdżące jeżdżących jeżdżące
Instrumental jeżdżącym jeżdżącą jeżdżącym jeżdżącymi
Lokativ jeżdżącym jeżdżącej jeżdżącym jeżdżących
Vokativ jeżdżący jeżdżąca jeżdżące jeżdżący jeżdżące