īre (Konjugation) (Latein)

  zurück zu ire


Infinite Formen

Infinitive
Infinitiv Präsens Infinitiv Perfekt Infinitiv Futur
Aktiv īre īsse itūrum, -am, -um esse
Passiv īrī
Partizipien
Präsens Aktiv Perfekt Passiv Futur Aktiv
iēns
Genitiv: euntis
itūrus, -a, -um
Gerundium, Gerundivum, Supina
Gerundium Gerundivum Supinum I Supinum II
eundi itum


Finite Formen

Imperativ
Person Präsens Futur
Aktiv Passiv Aktiv Passiv
Sg. 2. Pers. ī! ītō!
Sg. 3. Pers. ītō!
Pl. 2. Pers. īte! ītōte!
Pl. 3. Pers. euntō!


Indikativ und Konjunktiv
Präsens
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. eam
Sg. 2. Pers. īs eās
Sg. 3. Pers. it eat ītur eātur
Pl. 1. Pers. īmus eāmus
Pl. 2. Pers. ītis eātis
Pl. 3. Pers. eunt eant
Text
Imperfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ībam īrem
Sg. 2. Pers. ībās īrēs
Sg. 3. Pers. ībat īret ībātur īrētur
Pl. 1. Pers. ībāmus īrēmus
Pl. 2. Pers. ībātis īrētis
Pl. 3. Pers. ībant īrent
Text
Futur I
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ībō
Sg. 2. Pers. ībis
Sg. 3. Pers. ībit ībitur
Pl. 1. Pers. ībimus
Pl. 2. Pers. ībitis
Pl. 3. Pers. ībunt
Text
Perfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. iī,
īvī
ierim
Sg. 2. Pers. īstī ieris
Sg. 3. Pers. iit ierit itum est
Pl. 1. Pers. iimus ierimus
Pl. 2. Pers. īstis ieritis
Pl. 3. Pers. iērunt ierint
Text
Plusquamperfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ieram īssem
Sg. 2. Pers. ierās īssēs
Sg. 3. Pers. ierat īsset
Pl. 1. Pers. ierāmus īssēmus
Pl. 2. Pers. ierātis īssētis
Pl. 3. Pers. ierant īssent
Text
Futur II
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ierō
Sg. 2. Pers. ieris
Sg. 3. Pers. ierit
Pl. 1. Pers. ierimus
Pl. 2. Pers. ieritis
Pl. 3. Pers. ierint