Flexion:bacować

bacować (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu bacować
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
bacować Kasus Singular
Nominativ mianownik bacowanie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz bacowania
Dativ celownik bacowaniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik bacowanie
Instrumental narzędnik bacowaniem
bacując Lokativ miejscownik bacowaniu
Vokativ wołacz bacowanie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
bacuję będę bacować
bacujesz będziesz bacować bacuj
bacuje będzie bacować niech bacuje
bacujemy będziemy bacować bacujmy
bacujecie będziecie bacować bacujcie
bacują będą bacować niech bacują
bacuje się będzie się bacować niech bacuje się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę bacował będę bacowała
będziesz bacował będziesz bacowała
będzie bacował będzie bacowała będzie bacowało
będziemy bacowali będziemy bacowały
będziecie bacowali będziecie bacowały
będą bacowali będą bacowały
będzie bacowano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
bacowałem bacowałam
bacowałeś bacowałaś
bacował bacowała bacowało
bacowaliśmy bacowałyśmy
bacowaliście bacowałyście
bacowali bacowały
bacowano/bacowało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
bacowałem był bacowałam była
bacowałeś był bacowałaś była
bacował był bacowała była bacowało było
bacowaliśmy byli bacowałyśmy były
bacowaliście byli bacowałyście były
bacowali byli bacowały były
bacowano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
bacowałbym bacowałabym
bacowałbyś bacowałabyś
bacowałby bacowałaby bacowałoby
bacowalibyśmy bacowałybyśmy
bacowalibyście bacowałybyście
bacowaliby bacowałyby
bacowałoby się/bacowano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym bacował byłabym bacowała
byłbyś bacował byłabyś bacowała
byłby bacował byłaby bacowała byłoby bacowało
bylibyśmy bacowali byłybyśmy bacowały
bylibyście bacowali byłybyście bacowały
byliby bacowali byłyby bacowały
byłoby bacowało się/ byłoby bacowano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ bacujący bacująca bacujące bacujący bacujące
Genitiv bacującego bacującej bacującego bacujących
Dativ bacującemu bacującej bacującemu bacującym
Akkusativ bacującego bacujący bacującą bacujące bacujących bacujące
Instrumental bacującym bacującą bacującym bacującymi
Lokativ bacującym bacującej bacującym bacujących
Vokativ bacujący bacująca bacujące bacujący bacujące