Flexion:akcentować

akcentować (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu akcentować
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
akcentować Kasus Singular
Nominativ mianownik akcentowaniie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz akcentowaniia
Dativ celownik akcentowaniiu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik akcentowaniie
Instrumental narzędnik akcentowaniiem
akcentując Lokativ miejscownik akcentowaniiu
Vokativ wołacz akcentowaniie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
akcentuję będę akcentować
akcentujesz będziesz akcentować akcentuj
akcentuje będzie akcentować niech akcentuje
akcentujemy będziemy akcentować akcentujmy
akcentujecie będziecie akcentować akcentujcie
akcentują będą akcentować niech akcentują
akcentuje się będzie się akcentować niech akcentuje się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę akcentował będę akcentowała
będziesz akcentował będziesz akcentowała
będzie akcentował będzie akcentowała będzie akcentowało
będziemy akcentowali będziemy akcentowały
będziecie akcentowali będziecie akcentowały
będą akcentowali będą akcentowały
będzie akcentowano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
akcentowałem akcentowałam
akcentowałeś akcentowałaś
akcentował akcentowała akcentowało
akcentowaliśmy akcentowałyśmy
akcentowaliście akcentowałyście
akcentowali akcentowały
akcentowano/akcentowało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
akcentowałem był akcentowałam była
akcentowałeś był akcentowałaś była
akcentował był akcentowała była akcentowało było
akcentowaliśmy byli akcentowałyśmy były
akcentowaliście byli akcentowałyście były
akcentowali byli akcentowały były
akcentowano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
akcentowałbym akcentowałabym
akcentowałbyś akcentowałabyś
akcentowałby akcentowałaby akcentowałoby
akcentowalibyśmy akcentowałybyśmy
akcentowalibyście akcentowałybyście
akcentowaliby akcentowałyby
akcentowałoby się/akcentowano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym akcentował byłabym akcentowała
byłbyś akcentował byłabyś akcentowała
byłby akcentował byłaby akcentowała byłoby akcentowało
bylibyśmy akcentowali byłybyśmy akcentowały
bylibyście akcentowali byłybyście akcentowały
byliby akcentowali byłyby akcentowały
byłoby akcentowało się/ byłoby akcentowano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ akcentujący akcentująca akcentujące akcentujący akcentujące
Genitiv akcentującego akcentującej akcentującego akcentujących
Dativ akcentującemu akcentującej akcentującemu akcentującym
Akkusativ akcentującego akcentujący akcentującą akcentujące akcentujących akcentujące
Instrumental akcentującym akcentującą akcentującym akcentującymi
Lokativ akcentującym akcentującej akcentującym akcentujących
Vokativ akcentujący akcentująca akcentujące akcentujący akcentujące
Präteritum Passiv
przeszły bierny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ akcentowany akcentowana akcentowane akcentowani akcentowane
Genitiv akcentowanego akcentowanej akcentowanego akcentowanych
Dativ akcentowanemu akcentowanej akcentowanemu akcentowanym
Akkusativ akcentowanego akcentowany akcentowanej akcentowane akcentowanych akcentowane
Instrumental akcentowanym akcentowaną akcentowanym akcentowanymi
Lokativ akcentowanym akcentowanej akcentowanym akcentowanych
Vokativ akcentowany akcentowana akcentowane akcentowani akcentowane