Babel
Tomuto používateľovi je slovenčina materským jazykom.
sk-4
Tento používateľ má znalosť slovenčiny porovnateľnú s materčinou.
sk-3
Tento používateľ má dobré znalosti slovenčiny.
sk-2
Tento užívateľ má stredne pokročilé znalosti slovenčiny.
sk-1
Tento používateľ má elementárne znalosti slovenčiny.