Vorlage:Ref-SJP-Doroszewski

Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego: „Ref-SJP-Doroszewski