Flexion:mizet

mizet (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< mizet

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
mizím mizel jsem mizela jsem mizelo jsem budu mizet
du
ty
mizíš mizel jsi mizela jsi mizelo jsi budeš mizet miz
Sie
Vy
mizíte mizel jste mizela jste mizelo jste budete mizet mizte
er/sie/es
on/ona/ono
mizí mizel mizela mizelo bude mizet
wir
my
mizíme mizeli jsme mizely jsme mizela jsme budeme mizet mizme
ihr
vy
mizíte mizeli jste mizely jste mizela jste budete mizet mizte
sie
oni/ony/ona
mizí, mizejí mizeli mizely mizely mizela budou mizet
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
mizel bych mizela bych mizelo bych byl bych mizel byla bych mizela bylo bych mizelo
du
ty
mizel bys mizela bys mizelo bys byl bys mizel byla bys mizela bylo bys mizelo
Sie
Vy
mizel byste mizela byste mizelo byste byl byste mizel byla byste mizela bylo byste mizelo
er/sie/es
on/ona/ono
mizel by mizela by mizelo by byl by mizel byla by mizela bylo by mizelo
wir
my
mizeli bychom mizely bychom mizela bychom byli bychom mizeli byly bychom mizely byla bychom mizela
ihr
vy
mizeli byste mizely byste mizela byste byli byste mizeli byly byste mizely byla byste mizela
sie
oni/ony/ona
mizeli by mizely by mizely by mizela by byli by mizeli byly by mizely byly by mizely byla by mizela
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular mizel mizela mizelo
Plural mizeli mizely mizely mizela
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular mizeje mizejíc
Plural mizejíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
mizet mizející mizení