Flexion:akceptować

akceptować (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu akceptować
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
akceptować Kasus Singular
Nominativ mianownik akceptowanie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz akceptowania
Dativ celownik akceptowaniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik akceptowanie
Instrumental narzędnik akceptowaniem
akceptując Lokativ miejscownik akceptowaniu
Vokativ wołacz akceptowanie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
akceptuję będę akceptować
akceptujesz będziesz akceptować akceptuj
akceptuje będzie akceptować niech akceptuje
akceptujemy będziemy akceptować akceptujmy
akceptujecie będziecie akceptować akceptujcie
akceptują będą akceptować niech akceptują
akceptuje się będzie się akceptować niech akceptuje się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę akceptował będę akceptowała
będziesz akceptował będziesz akceptowała
będzie akceptował będzie akceptowała będzie akceptowało
będziemy akceptowali będziemy akceptowały
będziecie akceptowali będziecie akceptowały
będą akceptowali będą akceptowały
będzie akceptowano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
akceptowałem akceptowałam
akceptowałeś akceptowałaś
akceptował akceptowała akceptowało
akceptowaliśmy akceptowałyśmy
akceptowaliście akceptowałyście
akceptowali akceptowały
akceptowano/akceptowało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
akceptowałem był akceptowałam była
akceptowałeś był akceptowałaś była
akceptował był akceptowała była akceptowało było
akceptowaliśmy byli akceptowałyśmy były
akceptowaliście byli akceptowałyście były
akceptowali byli akceptowały były
akceptowano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
akceptowałbym akceptowałabym
akceptowałbyś akceptowałabyś
akceptowałby akceptowałaby akceptowałoby
akceptowalibyśmy akceptowałybyśmy
akceptowalibyście akceptowałybyście
akceptowaliby akceptowałyby
akceptowałoby się/akceptowano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym akceptował byłabym akceptowała
byłbyś akceptował byłabyś akceptowała
byłby akceptował byłaby akceptowała byłoby akceptowało
bylibyśmy akceptowali byłybyśmy akceptowały
bylibyście akceptowali byłybyście akceptowały
byliby akceptowali byłyby akceptowały
byłoby akceptowało się/ byłoby akceptowano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ akceptujący akceptująca akceptujące akceptujący akceptujące
Genitiv akceptującego akceptującej akceptującego akceptujących
Dativ akceptującemu akceptującej akceptującemu akceptującym
Akkusativ akceptującego akceptujący akceptującą akceptujące akceptujących akceptujące
Instrumental akceptującym akceptującą akceptującym akceptującymi
Lokativ akceptującym akceptującej akceptującym akceptujących
Vokativ akceptujący akceptująca akceptujące akceptujący akceptujące
Präteritum Passiv
przeszły bierny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ akceptowany akceptowana akceptowane akceptowani akceptowane
Genitiv akceptowanego akceptowanej akceptowanego akceptowanych
Dativ akceptowanemu akceptowanej akceptowanemu akceptowanym
Akkusativ akceptowanego akceptowany akceptowanej akceptowane akceptowanych akceptowane
Instrumental akceptowanym akceptowaną akceptowanym akceptowanymi
Lokativ akceptowanym akceptowanej akceptowanym akceptowanych
Vokativ akceptowany akceptowana akceptowane akceptowani akceptowane