Benutzer:Betterknower/1000

Laut dem Häufigkeits-Wörterbuch Frekvenční slovník češtiny sind dies die 1000 häufigsten Wörter im Tschechischen, gereiht nach der durchschnittlichen reduzierten Frequenz ARF.

1 – 500Bearbeiten

a | v/ve | se | být | na | ten | s/se | z/ze | že | který | o | mít | do | i | k/ke/ku | on | za | ale | pro | svůj | tento | rok | moci | jako | po | jeho | tak | od/ode | oni | všechen | co | jenž | aby | jak | jeden/jedno | | jen | však | velký | když | u | nebo | | podle | muset | | než | při | dva | člověk | další | před/přede | také | říci | ještě | hodně | chtít | my | nový | český | první | ani | stát (Verb) | jiný | jít | jejich | mezi | pak | náš | doba | celý | druhý | den | kde | strana | každý | dobrý | dát | již | bez/beze | tři | proto | protože | země | místo (Substantiv) | takový | vědět | některý | kdy | vysoký | poslední | začít | či | malý | sám | například | nad/nade | dnes | dostat | proti | případ | několik | tedy | svět | pod | daleko | práce | asi | tady/tu | pokud | život | pouze | žádný | nic | společnost | dobře | právě | stát (Substantiv) | říkat | velmi | tam | kdo | část | přijít | čas | konec | přes | vlastní | totiž | město | oba | problém | vidět | ne | něco | starý | lze | jaký | třeba | cesta | což | hlavní | především | cena | řada | stále | uvést | věc | slovo | firma | situace | vy | můj | ovšem | hodina | zatím | milion | vláda | stejně | získat | tisíc | možnost | nějaký | nyní | jediný | koruna | myslet | dítě | patřit | ruka | otázka | čtyři | republika | dělat | kolem | týden | vést | způsob | -li | vůbec | skupina | měsíc | muž | pět | rozhodnout | stejný | známý | zájem | často | možný | současný | mnoho | výsledek | různý | státní | zákon | kdyby | nikdo | mladý | žena | dokonce | téměř | znamenat | zůstat | dříve/dřív | pan/pán | většina | sice | ostatní | najít | dlouhý | hrát | oblast | důvod | člen | přitom | procento | peníze | zcela | změna | pozdě | teď | systém | příliš | spíše | navíc | dojít | čekat | síla | základní | jednou | nejen | udělat | proč | dům | včera | důležitý | informace | hlava | zde | zda | považovat | nikdy | počet | vrátit | snažit se | dokázat | snad | politický | program | chvíle | stav | bývalý | někdo | právo | podmínka | americký | zase/zas | evropský | podobný | služba | opět | ředitel | úřad | národní | kromě | žít | málo | ministr | pracovat | pražský | znát | deset | vztah | názor | během | dosud | nechat | zejména | jméno | škola | možná | platit | nakonec | tvrdit | oko | minulý | třetí | naopak | světový | zřejmě | znovu | vždy | rád | podařit se | takže | voda | existovat | jinak | trh | mluvit | špatný | činnost | sto | příští | podnik | ministerstvo | neboť | objevit | určitý | prezident | přímo | předseda | zároveň | zatímco | připravit | vzít | potřebovat | jednat | dávat | jednání | domácí | dlouho | silný | mezinárodní | osoba | německý | stačit | zdát se | polovina | rada | cíl | začátek | skončit | vlastně | jednotlivý | šest | dost | skutečnost | spolu | hra | vedení | prostředek | začínat | pokračovat | prostor | přece | zahraniční | plný | dosáhnout | rovněž | trochu | změnit | dodat | společný | tehdy | přesto | letos | rychle | hned | zpráva | jistý | pohled | hodnota | samozřejmě | rodina | sociální | letošní | akce | rozdíl | nízký | návrh | pravda | představovat | politika | volba | mimo | hlavně | prý | finanční | těžký | někdy | minuta | teprve | pomoc | vývoj | trvat | díky | ukázat | kvůli | hledat | úroveň | období | ulice | funkce | věřit | smlouva | válka | občan | jenom | bod | krok | prostředí | schopný | vytvořit | blízký | lidský | hranice | rozhodnutí | klub | vedle | pomoci | působit | organizace | poté | většinou | obchod | kniha | směr | významný | vzniknout | počítat | vydat | míra | noc | přijmout | včetně | mnohý | role | alespoň | prohlásit | zvláštní | hlas | řešení | potřeba | půl | zástupce | váš | otevřít | životní | potom | skutečně | druh | forma | osobní | typ | celkový | věnovat | století | střední | autor | zjistit | číslo | smysl | | dnešní | poprvé | veřejný | obchodní | postup | cítit | ekonomický | psát | zkušenost | vedoucí | banka | nabízet | centrum | jasný | vyjít | přinést | kolo | tvořit | chybět | projekt | výkon | představit | jistě | postavit | loňský | soutěž | brát | smrt | opravdu | sedm | úspěch | zdroj | soud | vypadat | spolupráce | závěr | boj | policie | místní | očekávat | potvrdit | podpora | pracovní | pocit | bílý

501 – 1000Bearbeiten

místo (Präposition) | zůstávat | loni | tenhle | výše | počátek | dvacet | smět | nutný | krátký | náklad | miliarda | zajímavý | zhruba | výroba | obyvatel | zahraničí | napsat | původní | součást | černý | osm | vliv | jakýkoli/jakýkoliv | kam | jestli | obraz | podoba | přesně | volný | nikoli/nikoliv | zařízení | vhodný | pracovník | hovořit | bývat | spojený | moc (Adverb) | tolik | souvislost | představitel | pár (Numerale) | vycházet | držet/držet se | slyšet | odpovídat | úspěšný | městský | doma | využít | množství | auto | tým/team | název | obec | používat | dohoda | byt | snaha | mnohem | široký | šance | veřejnost | materiál | velice | prostě | chodit | film | uvádět | plán | kultura | šéf | celkem | nabídka | tvář | ztratit/ztratit se | sledovat | přesvědčit/přesvědčit se | dílo | představa | domů | odborník | úplně | vzhledem | odmítnout | soukromý | zastavit/zastavit se | příležitost | rychlý | předpokládat | list | rozhovor | území | technický | činit/činit se | září | jet | majetek | proces | pravý | ztráta | použít | komise | ráno | tělo | účast | myšlenka | týkat se | odejít | dveře | rámci | majitel | konečně | řízení | síť | francouzský | požadavek | fond | přítel | umět | televize | zaplatit | zvýšit | zabývat se | hospodářský | divadlo | hrozit/hrozit se | příprava | postupně | parlament | úkol | ruský | provoz | prodej | ano | přímý | vůči | večer (Adverb) | běžný | lékař | zajistit | skutečný | moderní | leden | připravovat/připravovat se | vůz | západní | podobně | určitě | domnívat se | oznámit | otec | noha | historie | slovenský | měnit/měnit se | zahájit | výstava | záležitost | krásný | vojenský | brzy/brzo | vybrat | nebezpečný/bezpečný | moc (Substantiv) | kvalita | jakýsi | téma | závod | metr | ty | sobota | věk | mluvčí | neděle | budova | přístup | význam | minulost | listopad | návštěva | dostávat/dostávat se | vstup | čelo | ochrana | uzavřít/uzavřít se | jmenovat/jmenovat se | poslanec | jednoduchý | důsledek | podíl | odpověď | zaměstnanec | podstata | pouhý | svaz | fakt/faktum | raději/radši | škoda | sloužit | chyba | stavba | desítka | umění | text | květen | stránka | určit | svoboda | dolar | koupit/koupit si | nabídnout | vyjádřit/vyjádřit se | kontrola | veškerý | červen | vnitřní | nedávno | správa | buď | výbor | přijet | bránit/bránit se | nezávislý/závislý | základ | kolik | konat/konat se | vždycky | přicházet | dopis | konkrétní | přát/přát si | naděje | vysvětlit/vysvětlit se/vysvětlit si | budoucnost | odpovědět | základě | sedět | unie | vládní | uskutečnit/uskutečnit se | přestože | hodlat | otevřený | vstoupit | premiér | současně | technika | zápas | partner | historický | kulturní | událost | podat | vracet/vracet se | nedostatek | obrovský | značný | příklad | rozpočet | pohybovat/pohybovat se | zajímat/zajímat se | nemocnice | výrazně | pokus | způsobit | armáda | pozornost | stávat/stávat se | ležet | osud | řešit | okamžik | souhlasit | host | říjen | chápat | ukazovat | čistý | poměr | láska | sdělit | avšak | založit | setkání | divák | uvažovat | doprava | stůl | dosavadní | sem | stanice | nejméně/nejmíň | výrazný | rozvoj | okolí | jestliže | příčina | růst (Substantiv) | správný | článek | poznat | údaj | orgán | poskytnout | částka | nést | vyhrát | podívat se | obrana | noviny | informovat | poněkud | titul | matka | pozice | tlak | rozhodně | jednotka | jazyk | aktivita | potřebný | označit | připomínat/připomínat si | návrat | syn | společně | zlatý | světlo | požádat | generální | schopnost | ústav | úvaha | šťastný | umožnit | povinnost | scéna | duben | pokusit se | hráč | televizní | tentokrát | britský | pohyb | březen | barva | ohled | opustit | nadále | útok | číst/číst si | papír | obsahovat | špatně/hůř/hůře | žádat | málo (Numerale) | končit | kolega | samý | předchozí | zisk | ačkoli/ačkoliv | podílet se | duch | kancelář | snížit/snížit se | předmět | zbytek | využívat | pravidlo | vážný | provést | takto | řídit | čin | bát se | rodiče/rodič | třicet | tradiční | zapomenout | prakticky | srdce | projev | prodat | kus | třída | postavení | zdravotní | dovolit/dovolit si/dovolit se | osobnost | poměrně | pořád | krátce | odborný | agentura | stovka | okno | právní | projít/projít se | výjimka | zvolit/zvolit si | opatření | samotný | přestat | následující | skoro | dodávat | vítězství | bohužel | těžko | tvrdý | úprava | podnikatel | vždyť | zbraň | východní | prosinec | doufat | účastník | voják | paní | hudba | čtvrtý | podepsat/podepsat se | spor | objekt | výběr | celek | devět | budoucí | přiznat/přiznat se | obava | vysoko/výš/výše | dispozice/disposice | vznik | reagovat | termín | vytvářet | odmítat | zúčastnit se | národ | průmysl | umožňovat | naprosto | pole | srpen | cizí | hluboký | následovat | pochopit | dokument | dozvědět se | jezdit | prostřednictvím | drobný | pomáhat | projevit/projevit se | příjem | politik | student | probíhat | potíž | občanský | stavět/stavět se | novinář | zboží | instituce | tiskový | tvorba | bohatý | dívat se | konference | poslat | únor | ekonomika | červenec | péče | červený | učinit | případný | původně | setkat se | znít | existence | radost | půda | předtím | uvedený | vlna | kvalitní | praxe | dvakrát | společenský | pomalu | vysvětlovat | připadat | pátek | připomenout/připomenout si | výrobek

die 100 häufigsten EigennamenBearbeiten

Praha | Jan | Evropa | Jiří | Petr | Václav | Josef | Brno | Německo | Pavel | Karel | Vladimír | Čechy | Jaroslav | František | Slovensko | Francie | Martin | Rusko | Němec | Miroslav | Zdeněk | Ivan | Milan | Plzeň | Ostrava | Tomáš | Morava | Polsko | Čech | Amerika | New | Klaus | Rakousko | Moskva | Paříž | Itálie | Havel | Olomouc | Británie | York | Nový | Michal | Londýn | David | Američan | Miloš | Marie | Československo | Karlův | Jana | Maďarsko | Bratislava | Králová | Budějovice | John | Ladislav | Vídeň | Stanislav | Zeman | Antonín | Japonsko | Čína | Eva | Labe | Svoboda | Zlín | Washington | Anglie | Robert | Ústí | Škoda | Richard | Rudolf | Sparta | Liberec | Slavia | Jugoslávie | Rus | Izrael | Švýcarsko | Michael | Španělsko | Novák | Berlín | Kanada | Pardubice | Roman | Marek | Bosna | Bill | Jindřich | Brusel | Řím | Jaromír | Francouz | Švédsko | Afrika | Peter