ὁλοκαύτωμα

ὁλοκαύτωμα (Altgriechisch)Bearbeiten

Substantiv, nBearbeiten

Singular Plural

Nominativ τὸ ὁλοκαύτωμα τὰ ὁλοκαυτώματα

Genitiv τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν ὁλοκαυτωμάτων

Dativ τῷ ὁλοκαυτώματι τοῖς ὁλοκαυτώμασι(ν)

Akkusativ τὸ ὁλοκαύτωμα τὰ ὁλοκαυτώματα

Vokativ (ὦ) ὁλοκαύτωμα (ὦ) ὁλοκαυτώματα

Worttrennung:

ὁλο·καύ·τω·μα, Plural: ὁλο·καυ·τώ·μα·τα

Umschrift:

holokautōma, Plural: holokautōmata

Bedeutungen:

[1] Religion: Brandopfer, Holokaustum

Synonyme:

[1] ὁλόκαυτον

Beispiele:

[1] „καὶ εἶπεν Μωυσῆς ᾿Αλλὰ καὶ σὺ δώσεις ἡμῖν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας, ἃ ποιήσομεν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν,“ (LXX Ex. 10,25)[1]
„Mose erwiderte: Selbst wenn du uns Schlacht- und Brandopfer mitgäbest, damit wir sie dem HERRN, unserem Gott, darbringen,“[2]
[1] „καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ τῆς ἁμαρτίας τῷ δακτύλῳ ἐπὶ τὰ κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων· καὶ τὸ πᾶν αἷμα αὐτοῦ ἐκχεεῖ παρὰ τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων.“ (LXX Lev. 4,25)[3]
„Der Priester soll mit seinem Finger etwas vom Blut des Sündopfers auf die Hörner des Brandopferaltars tun, dann das Blut am Sockel des Brandopferaltars ausgießen“[4]

ÜbersetzungenBearbeiten

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „ὁλο-καύτωμα“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „ὁλοκαύτωμα“.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Exodus Kapitel 10, Vers 25 LXX
  2. Bibel: Exodus Kapitel 10, Vers 25 in der Einheitsübersetzung
  3. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Levitikus Kapitel 4, Vers 25 LXX
  4. Bibel: Levitikus Kapitel 4, Vers 25 in der Einheitsübersetzung