δεύτερος

δεύτερος (Altgriechisch)Bearbeiten

AdjektivBearbeiten

Nominativ Singular und Adverbia
m f n Adverb
Positiv δεύτερος δευτέρα δεύτερον δευτέρως
Komparativ
Superlativ
Alle weiteren Formen: Flexion:δεύτερος

Worttrennung:

δεύ·τε·ρος

Umschrift:

deuteros

Bedeutungen:

[1] in der Reihenfolge nach dem Ersten; nächster, zweiter
[2] zeitlich: nächster, zweiter

Beispiele:

[1]
[2] „καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα δευτέρα.“ (LXX Gen. 1, 8)[1]
„Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter Tag.“[2]

ÜbersetzungenBearbeiten

[1, 2] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „δεύτερος“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „δεύτερος“.
[2] Takamitsu Muraoka: A Greek-English Lexicon of the Septuagint. 1. Auflage. Peeters, Leuven 2009, ISBN 978-90-429-2248-8, Seite 164.

Quellen:

  1. Alfred Rahlfs, Robert Hanhart (Herausgeber): Septuaginta. 2. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006, Genesis Kapitel 1, Vers 8 LXX
  2. Bibel: Genesis Kapitel 1, Vers 8 EU