βίβλος (Altgriechisch)Bearbeiten

Substantiv, fBearbeiten

Singular Plural

Nominativ ἡ βίβλος αἱ βίβλοι

Genitiv τῆς βίβλου τῶν βίβλων

Dativ τῇ βίβλῳ ταῖς βίβλοις

Akkusativ τὴν βίβλον τὰς βίβλους

Vokativ (ὦ) βίβλε (ὦ) βίβλοι

Worttrennung:

Umschrift:

biblos, Plural: bibloi

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Faserstoff der Papyrusstaude: Bast
[2] aus [1] gefertigtes Material, das zum Beschreiben dient: Papier
[3] Literatur: Werk, das aus beschriebenem [2] besteht: Buch

Beispiele:

[1]

ÜbersetzungenBearbeiten

[1–3] Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch - Deutsches Handwörterbuch (in zwei Bänden). 3. Auflage. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1914, Band 1, Seite 444, Eintrag „βίβλος“