Δώριος (Altgriechisch) Bearbeiten

Adjektiv Bearbeiten

Nominativ Singular und Adverbia
m f n Adverb
Positiv Δώριος Δωρία Δώριον
Komparativ
Superlativ
Alle weiteren Formen: Flexion:Δώριος

Worttrennung:

Δώ·ρι·ος

Umschrift:

DIN 31634: Dōrios

Bedeutungen:

[1] sich auf die Landschaft Doris oder die Dorer beziehend; dorisch

Beispiele:

[1] „ἀλλὰ Δω- / ρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου / λάμβαν’, εἴ τί τοι Πίσας τε καὶ Φερενίκου χάρις / νόον ὑπὸ γλυκυτάταις ἔθηκε φροντίσιν, / ὅτε παρ’ Ἀλφεῷ σύτο δέμας / ἀκέντητον ἐν δρόμοισι παρέχων, / κράτει δὲ προσέμειξε δεσπόταν, / Συρακόσιον ἱπποχάρ- / μαν βασιλῆα“ (Pind. Ol. 1, 17–23)[1]

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „Δώριος“.

Quellen:

  1. Pindar; Herwig Maehler, Bruno Snell (Herausgeber): Carmina cum fragmentis. 6. Auflage. Pars I: Epinicia, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1980 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Seite 2.